Immateriaalioikeudet: näin suojaat tuotteitasi kopioimiselta

IPR-oikeudet ovat erityisen tärkeitä pienyrittäjille. Ne ovat taloudellisesti arvokkaita ja niiden hallinta voi olla edellytys rahoituksen saamiselle.

Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeudet (IPR, Intellectual Property Rights) ovat tärkeitä jokaiselle yritykselle. Pienyrittäjille, joita Kodin kestot ry:n yhteisöjäsenistä löytyy useita, omien tuotteidensa suojaaminen voi olla erityisen tärkeää, koska yrityksen koko liikeidea voi perustua vain muutamaan huolella kehitettyyn tuotteeseen. IPR-oikeudet ovat taloudellisesti arvokkaita ja niiden hyvä hallinta voi olla edellytys esimerkiksi rahoituksen saamiselle. IPR-oikeuksien väärinkäytökset voivat aiheuttaa mittavaa taloudellista haittaa yrityksen toiminnalle, jos tuotot valuvat vääriin käsiin. 

IPR-oikeuksien suojaaminen kannattaa aloittaa selvittämällä, mitä IPR-oikeuksia sekä millaisia IPR-ehtoja yrityksellä on erilaisten sopimusten kautta. Tämän jälkeen kannattaa luoda suunnitelma siitä, miten aiot suojella oikeuksiasi. Immateriaalioikeuksista tulee pitää huolta seuraamalla jatkuvasti lainsäädännön kehittymistä sekä ylläpitämällä ja päivittämällä IPR-oikeuksia aina tarvittaessa. Lisäksi havaittuihin väärinkäytöksiin tulee puuttua aktiivisesti. Väärinkäytöksiä voi rajoittaa parhaiten puuttumalla havaittuihin väärinkäytöksiin pienellä kynnyksellä. Yritykselle kannattaa luoda rutiinit kilpailijoiden seuraamiseksi ja immateriaalioikeudet kannattaa perehdyttää työntekijöille. Näin toimimalla voi myös itse varmistua siitä, ettei tule loukkaa kenenkään toisen oikeuksia.

IPR-oikeuksiin liittyviä käsitteitä

Tekijänoikeudet turvaavat teoksen tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet. Tekijänoikeudet eivät suojaa pelkkää ideaa, vaan kyseessä täytyy olla riittävän omaperäinen teos, jotta se ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. (Tekijänoikeuslaki)

Tekstiilialan tekniset piirustukset ja määrämuotoiset työohjeet eivät yleensä nauti tekijänsuojaa, mutta vaatteiden ja kankaiden grafiikkaa suojaa tekijänoikeus. Erityisen omaperäinen käsityö voi kuitenkin täyttää tekijänoikeuden määritelmän.

Tavaramerkki on rekisteröinnin vaativa tunnus, jolla yritys voi erottautua kilpailevista palveluista ja tuotteista. Rekisteröity tavaramerkki on vahva markkinointikeino ja suosittuja vaihtoehtoja on yrityksen tai tuotteen nimi ja logo. Tavaramerkki voi muodostua kuvioista, sanoista tai olla iskulause. Suomessa rekisteröinti on voimassa aina 10 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen sen voi taas uusia 10 vuodeksi niin useasti kuin tarve vaatii. 

Suomessa tavaramerkkien rekisteriä hallinnoi ja ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi tavaramerkin voi rekisteröidä kansainvälisesti esimerkiksi osassa Eurooppalaisissa valtioissa European Patent Officen kautta tai kansainvälisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kautta. 

Mallioikeus tarkoittaa sitä, että tuotteen ulkoasu ja suunnittelu on rekisteröity. Mallioikeus muodostuu tuotteen ominaisuuksista kuten muodosta, rakenteesta ja materiaalista, mutta se ei suojaa tuotteen teknisiä ratkaisuja. Rekisteröinti tehdään PRH:lle aina 5 vuodeksi ja rekisteröinnin saa uusittua korkeintaan neljä kertaa. Mallisuojan voi rekisteröidä kansainvälisesti niihin maihin, jotka on liittyneet erilliseen Haagin sopimukseen. Mallioikeus estää muita tekemästä kopioita vaivalla ja ajalla suunnittelemasta tuotteesta, koska mahdollisissa riitatilanteissa todistustaakka on aina tuotteen kopioijalla. Lisäksi mallisuoja antaa etulyöntiasemaa kilpailijoihin nähden, sillä se pakottaa kilpailijat panostamaan omaan tuotekehitystyöhön nopean kopioimisen sijasta.

Patentti on rekisteröinnin vaativa suojauskeino, jonka voi saada vain uudelle keksinnölle. Patentti on voimassa 20 vuotta. Patentti tulee pääasiallisesti hakea erikseen maakohtaisesti, mutta European Patent Officen kautta patentin voi saada useampaan maahan ja Patent Cooperation Treatyn kautta hakemuksen saa vireille kaikissa maissa, jotka ovat sopimukseen liittyneet. Patentin omistajalla on yksinoikeus suunnittelemansa keksinnön taloudelliseen hyödyntämiseen ja patentin rikkomisesta voi olla seuraamuksena jopa vankeusrangaistus. Patentin ongelmana voidaan pitää sitä, että sen saaminen voi kestää useamman vuoden. 

Hyödyllisyysmalli on eräänlainen pikkupatentti, jolla voi suojata pieniä tuote- ja laitekeksintöjä, kuten tuotteiden teknisiä ratkaisuja. Hyödyllisyysmalli on rekisteröitävä, jolloin se on voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen se voidaan uusia kerran neljäksi vuodeksi ja kerran kahdeksi vuodeksi. Hyödyllisyysmallin hakuprosessi on patenttia nopeampi, koska sen hakuprosessi on lyhyempi.

Hyödyllisiä linkkejä

Patentti- ja rekisterihallitus: IPR-tietoa pk-yrityksille

Patentti- ja rekisterihallituksen sivustolta löytyy myös opas aineettomista oikeuksista.

Jaa blogikirjoitus:

Sinua voisi kiinnostaa myös