Kodin kestot ry

Kodin kestot ry on valtakunnallisesti, vapaaehtoisvoimin toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistys toimii kestotuotteiden asiantuntijatahona tuoden tunnetuksi nykyaikaisia kodin ja hygienian kestotuotteita. Yhdistyksen tavoite on hälventää ennakkoluuloja ja edistää myönteistä suhtautumista kestävää elämäntapaa kohtaa.

Arvot

Ekologisuus, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kulutus, jätteen määrän vähentäminen, vastuullisuus, kiertotalouden edistäminen.

Missio

Teemme kestotuotteiden käytöstä varteenotettavan vaihtoehdon kestämättömälle kertakäyttökulutustavaralle.

Visio

Olemme keskeinen kestotuoteasiantuntija ja imagomme on trendikkäästi kestävä.

Toiminnan rahoitus

Jäsenmaksut, avustukset, kestotuotelainaamotuotot sekä kannatustuotteiden myynti.