Kodin kestot ry

Vaipat

Kodin kestot ry on valtakunnallisesti toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tehdä tunnetuksi kestovaippojen ja muiden kestotuotteiden käyttöä Suomessa. Yhdistys tukee kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja ekologiseen elämäntapaan kannustavia valintoja. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa.

Yhdistys järjestää tapahtumia, kuten kestovaippatapaamisia, kestovaippahulinoita ja ompeluiltoja. Yhdistyksellä on parikymmentä kestovaippalainaamoa, joista voi vuokrata kestovaippoja kokeiltavaksi omalla lapsella. Alueelliset toimijamme ja tukihenkilömme tukevat ja neuvovat kestovaippojen käyttäjiä tapaamisissa tai yksityisesti. Heitä voi pyytää myös perhekerhoihin, neuvoloihin, perhevalmennuksiin sekä lapsiperhetapahtumiin kertomaan kestovaippojen käytöstä.

Yhdistys julkaisi aiemmin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kesto-lehteä. Lehti on tarjonnut vuodesta 2005 alkaen monipuolista ja ajankohtaista tietoa kestovaippojen käytöstä, muista kestotuotteista sekä yhdistyksen toiminnasta. Moni lukija on innostunut yhdistystoiminnasta juuri Kesto-lehteä lukemalla. Tällä hetkellä lehden julkaisu on kuitenkin toistaiseksi tauolla.

Yhdistyksen toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa. Yhdistyksellä on emoyhdistyksen lisäksi kaksi paikallisyhdistystä, jotka toimivat Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla. Sekä valtakunnalliseen että alueelliseen toimintaan pääsee mukaan ympäri vuoden. Toimintaansa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla, avustuksilla, mainos- ja sponsorituloilla sekä omien tuotteidensa myynnillä.

Valtakunnallisella tasolla yhdistyksen päätavoite on vaikuttaa päättäjien asenteisiin. Koska kertakäyttöiset tuotteet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntajätteestä ja kuluttavat käyttöikäänsä nähden suhteettoman paljon luonnonvaroja, haluamme myös päättäjien suhtautuvan kestotuotteiden käytön edistämiseen positiivisesti. Yhdistys pyrkii edistämään tietoisuutta kestovaipoista ja muista kestotuotteista ja niiden ympäristöystävällisyydestä hakemalla yhteistyötahoja ministeriöistä, ympäristökeskuksista ja kuntien edustajista.

Kestovaippa on paitsi ekologinen, taloudellinen ja kaunis, oikein käytettynä myös hengittävä ja hygieninen. Näillä sivuilla yhdistys kertoo toiminnastaan ja tarjoaa tietämystään ja tukeaan kangasvaipoista kiinnostuneille, niiden käyttäjille sekä lapsiperheitä lähellä oleville tahoille.

Y-tunnus: 1941014-9

Yhdistyksen rekisteriseloste.

Yhdistyksen säännöt.