Kodin kestot ry

Vaipat

Kodin kestot ry on valtakunnallisesti toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tehdä tunnetuksi kestovaippojen ja muiden kestotuotteiden käyttöä Suomessa. Yhdistys tukee kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja ekologiseen elämäntapaan kannustavia valintoja. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa.

Yhdistys järjestää tapahtumia, kuten Kestovaippatempaus keväällä ja Kestomessut syksyllä, kestohenkisiä tapaamisia, ja ompelupajoja. Yhdistyksellä on parikymmentä kestovaippalainaamoa, joista voi vuokrata kestovaippoja kokeiltavaksi omalla lapsella. Alueelliset toimijamme ja tukihenkilömme tukevat ja neuvovat kestovaippojen käyttäjiä tapaamisissa tai yksityisesti. Heitä voi pyytää myös perhekerhoihin, neuvoloihin, perhevalmennuksiin sekä lapsiperhetapahtumiin kertomaan kestovaippojen käytöstä.

Yhdistys julkaisi aiemmin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kesto-lehteä. Lehti tarjosi vuodesta 2005 alkaen monipuolista ja ajankohtaista tietoa kestovaippojen käytöstä, muista kestotuotteista sekä yhdistyksen toiminnasta. Tällä hetkellä lehden julkaisu on toistaiseksi tauolla. Viimeisimmät lehdet ovat luettavissa Täällä.

Yhdistyksen toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa. Yhdistyksellä on emoyhdistyksen lisäksi yksi paikallisyhdistys, joka toimii Itä-Suomen alueella. Sekä valtakunnalliseen että alueelliseen toimintaan pääsee mukaan ympäri vuoden. Toimintaansa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla, avustuksilla, mainostuloilla sekä lainaamotuloilla ja omien tuotteidensa myynnillä.

Valtakunnallisella tasolla yhdistyksen päätavoite on vaikuttaa päättäjien asenteisiin. Koska kertakäyttöiset tuotteet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntajätteestä ja kuluttavat käyttöikäänsä nähden suhteettoman paljon luonnonvaroja, haluamme myös päättäjien suhtautuvan kestotuotteiden käytön edistämiseen positiivisesti. Yhdistys pyrkii edistämään tietoisuutta kestovaipoista ja muista kestotuotteista ja niiden ympäristöystävällisyydestä hakemalla yhteistyötahoja ministeriöistä, ympäristökeskuksista ja alan muista toimijoista.

Y-tunnus: 1941014-9

Yhdistyksen rekisteriseloste.

Yhdistyksen säännöt.