Kodin Kestot ry:n hallituspestit! – mikä olisi sinun mieluisin?

Vapaaehtoistoiminta yhdistyksessä on mielekäs harrastus. Parhaimmillaan sen kautta voi saada arvokasta työkokemusta, oppia aivan uusia asioita sekä tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Työmäärään ja tehtävänkuvaan voi vaikuttaa paljon itse. Alla esittelemme joitakin hallituspesteihin liittyviä tehtäviä, mutta työnjako voidaan laatia myös hallituslaisten omien mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaan.

Jos kiinnostuit hallitustyöskentelystä Kodin kestot ry:ssä, ota yhteyttä rohkeasti puheenjohtaja@www.kodinkestot.fi!

Puheenjohtaja

Virallisesti puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen kokousten koolle kutsuminen kerran kuukaudessa sekä kokouksissa puheenjohtajana toimiminen, pöytäkirjojen laatimisesta huolehtiminen ja niiden allekirjoittaminen sekä yhdistyksen nimenkirjoittajana ja yhdistyksen edustajana toimiminen. Käytännössä puheenjohtaja on monessa mukana ja pitää lankoja kädessä eli hän vastaa yhdistyksen toiminnasta kokonaisuudessaan.

Hän suunnittelee yhdessä hallituksen kanssa tulevan vuoden toimintaa, laatii toimintasuunnitelman ja vastaa sen toteutumisesta. Vuoden alussa puheenjohtaja kirjoittaa toimintakertomuksen edellisestä vuodesta sekä toimittaa kaikki tarpeelliset aineistot toiminnantarkastajalle ennen kevätkokousta. Hän hoitaa viralliset yhteydenotot ja asiat, ja huolehtii mm. avustushakemusten laatimisesta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa hallinnollisissa tehtävissä sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun yhdessä hallituksen kanssa. Hän auttaa puheenjohtajaa raporttien keräämisessä ja toiminnan toteuttamisessa. Hänen tulisi osata tehtävät yhtä hyvin kuin puheenjohtaja, jotta voi ottaa vetovastuun tarvittaessa. Varapuheenjohtajalla on usein myös jokin toinen pesti hallituksessa.

kevätkokous
Hallituksen kokoukset pidetään yleensä etäyhteydellä, mutta silloin tällöin päästään tapaamaan myös kasvokkain, ainakin pienemmällä porukalla!

Sihteeri

Sihteeri pitää yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii asiakirjojen ajantasaisuudesta sekä tärkeiden dokumenttien keräämisestä ja säilytyksestä. Hän toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja kirjoittaa puhtaaksi pöytäkirjat. Lisäksi hän tukee puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa työssään sekä osallistuu erilaisiin projekteihin oman kiinnostuksensa mukaan.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen taloushallinnosta ja kehittää sitä yhdistyksen hyväksi. Hän kerää toiminnantarkastukseen tarvittavat liitteet yhdessä varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan kanssa. Hän huolehtii, että tarvittavat taloudelliset liitteet ovat kunnossa rahoittajia varten. Hän kerää kuukausittain tarvittavat kuitit kirjanpitoon. Hän laatii tulevan vuoden budjettiehdotuksen syyskokoukseen ja huolehtii vuoden aikana siitä, että laaditussa budjetissa pysytään.

Tiedottaja

Tiedottaja vastaa yhdistyksen tiedottamisesta, laatii uutiskirjeen jäsenille kuukausittain ja kirjoittaa kannanottoja ja lehdistötiedotteita. Hän suunnittelee ja ennakoi tiedottamista ja yhdistyksen markkinointia sekä osallistuu mm. tapahtumien markkinointiin. Hän vastaa yhdistyksen tiedotuksen ja näkyvyyden kehittämisestä ja tehostamisesta yhdessä blogivastaavan ja muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Yhteisöjäsenvastaava

Yhteisöjäsenvastaavan tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteyshenkilönä toiminen yrittäjien ja yhdistyksen eri toimijoiden välillä sekä uusien yhteisöjäsenten hankinta. Yhteisöjäsenvastaava kontaktoi yrittäjiä erilaisiin tapahtumiin, kampanjoihin ja projekteihin liittyen. Tehtäviin kuuluu myös mainospaikkojen myynti mm. jäsenkirjeeseen, verkkosivuille ja blogiin sekä jatkuva yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen yrittäjien toiveet ja ehdotukset huomioiden. Yhteisöjäsenvastaava on vuosittain vetänyt Yöhulinat- ja Iltahulinat-myyntitapahtuman Facebookissa sekä vastannut joulukalenterin toteutuksesta.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa yhdistyksen tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. Hän etsii vapaaehtoiset esittelijät tapahtumiin ja perehdyttää heidät tarvittaessa. Hän huolehtii myös tapahtumien jälkipyykistä, kirjoittaa tapahtumista raportit ja kerää tiedot niitä varten.

smartcapture
Tapahtumavastaava voi osallistua vaikkapa Lasten Festareiden järjestelyihin!

Nesy-vastaava

Nesy-vastaavan tehtäviin kuuluu kehittää yhteistyötä neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kanssa kestovaippatietouden edistämiseksi.

Tukihenkilövastaava

Tukihenkilövastaavan tehtäviin kuuluu tukihenkilölistan säännöllinen päivittäminen yhdistyksen nettisivuille, sähköpostiin tuleviin tukipyyntöihin vastaaminen sekä yhteydenpito tukihenkilöihin sähköpostitse ja FB-ryhmä “Kestovaippayhdistyksen tukihenkilöt” kautta. Tarpeen mukaan tukihenkilövastaava ohjeistaa tukihenkilöitä ja laatii materiaaleja opastustilanteita ja vaippaesittelyitä varten.

Lainaamovastaava

Yhdistyksellä on 20 kestovaippalainaamoa ympäri Suomen. Lainaamovastaavan tärkein tehtävä on yhteydenpito lainaamonhoitajien kanssa. Hän ylläpitää listaa lainaamotuotteista, kerää tiedon lainaamopakettien puutteista ja lähettää uusia tuotteita lainaamoihin. Hän kehittää lainaamotoimintaa, auttaa lainaamonhoitajia markkinoinnissa ja kerää kerran vuodessa tiedot inventaarioista.

Jäsenvastaava

Jäsenvastaava ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenvastaava osallistuu jäsenhankintakampanjoiden suunnitteluun ja vetämiseen sekä jäsenetujen kehittämiseen muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Webmaster

Webmaster ymmärtää tietotekniikasta keskimääräistä kotiäitiä enemmän. Hän auttaa hallituksen jäseniä mm. nettisivuihin, sähköposteihin sekä muihin järjestelmiin liittyvissä ongelmissa. Myös esimerkiksi hakukoneoptimointitaitoja voi hyödyntää nettisivujen päivittämisessä.

kodin kestot hallituspestit
Webmaster voi myös päivittää nettisivuja ja toteuttaa sinne muutoksia ja uudistuksia.

Blogivastaava

Blogivastaavan tehtävänä on huolehtia blogin säännöllisistä kirjoituksista, kerätä aiheita ja kirjoituksia muilta ja kirjoittaa niitä myös itse. Hän oikolukee ja viimeistelee blogikirjoitukset, hankkii kuvituskuvat ja julkaisee tekstit. Blogivastaava toimii yhteistyössä yhdistyksen tiedottajan kanssa kehittäen kestotuotteiden ja yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Verkkokaupanhoitaja

Verkkokaupanhoitaja huolehtii verkkokaupan päivittämisestä, suunnittelee tarjouksia ja kampanjoita yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, kehittää verkkokaupan tuotevalikoimaa sekä huolehtii tuotteiden toimituksesta.

Lue lisää:
Tervetuloa Kodin kestot ry:n hallitukseen!
Kestotuote kokeiluun!
Kestotalouspaperi – Kaunis ja kestävä vaihtoehto talouspaperille!

Jaa blogikirjoitus:

Sinua voisi kiinnostaa myös

Nopeat ja hitaat imut

Nopeat ja hitaat imut, mitä ihmettä ne ovat ja pitääkö jokaisen kestovaippailijan ymmärtää niistä? Ei välttämättä, mutta joskus vaipatusongelmat ratkeavat

Tervetuloa Kodin kestot ry:n hallitukseen!

Tiesitkö, että Kodin kestot ry:n toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin? Monet vapaaehtoiset sekä hallituksessa että hallituksen ulkopuolella ovat tehneet työtä yhdistyksen

Hävikkiviikon teemakirjoitus: omena-ahdistus

Maailma kärsii ilmastoahdistuksesta. Oman ilmastoahdistukseni alalaji on omena-ahdistus. Omena-ahdistus on pahimmillaan näin syyskuussa, kun omenat putoavat maahan ja märkänevät ylipitkän