Kuva: Superjellona

Kestovaippailun ei tarvitse päättyä siihen kun lapsi aloittaa päivähoidossa. Päivähoidon aloitus on jokaisessa perheessä iso elämänmuutos. Myönteisellä ja ennakkoluulottomalla asenteella kestovaippoja kohtaan päivähoidon henkilökunta voi helpottaa tilannetta sekä tukea perheen ekologisia kasvatusarvoja. Käytännössä vanhemmat tuovat puhtaat vaipat päiväkotiin ja vievät päivän päätteeksi likaiset mennessään. Henkilökunnan tehtäväksi jää ainoastaan vaipanvaihto – aivan kuin kertakäyttövaippojenkin kanssa.

Kestovaippojen hygieenisyys saattaa mietityttää päivähoitohenkilökuntaa. Itä-Suomen yliopistossa on tehty tutkimus, jonka perusteella kestovaippoja ei voida pitää työterveydellisenä riskinä. Päin vastoin, kertakäyttövaipoista haihtuu hengitysilmaan enemmän orgaanisia yhdisteitä kuin kestovaipoista. Vaipat työterveydellinen riski päiväkodissa? Kestovaippojen ja kertakäyttövaippojen eroja selvittävä tutkimus julkaistiin vuonna 2011. Tutkimuksesta löytyy myös englanninkielinen artikkeli Airborne enteric micro-organisms and ammonia levels indiaper-changing rooms in kindergartens.

Tarvittaessa saat yhdistykseltä tukea päiväkotikestoilun aloittamiseen ja päivähoitohenkilökunnan opastamiseen. Kestovaippayhdistyksen Hämeen paikallisyhdistys ry on laatinut päiväkotihenkilökunnalle suunnatun esitteen, jossa kerrotaan lyhyesti nykyaikaisten kestovaippojen käytöstä. Voit ladata oppaan alta, tulostaa sen ja toimittaa päiväkodin henkilökunnalle.

Lataa Kestovaippaopas päivähoitoon