Kiertotalous Suomessa – edelläkävijyyttä ja kovia tavoitteita

Kiertotalous Suomessa – edelläkävijyyttä ja kovia tavoitteita

Eilen (3.6.2019) julkaistiin neuvottelutulos uudesta hallitusohjelmasta. Hallitusohjelma pitää sisällään lukuisia strategisia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Erityisen iloisena uutisena Kodin Kestot ry koki tavoitteet, joilla vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalous Suomessa tehostuu lähivuosina huomattavasti.

kiertotalous suomessa

Miksi kiertotalous?

Kiertotalouden lisäämisen avulla hillitään luonnonvarojen ylikulutusta, suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja luodaan uudenlaista työtä.

Hallitus suunnittelee strategisen kiertotalouden edistämisohjelman laatimista, jossa asetetaan tavoitteet, määritellään tarvittavat toimenpiteet ja varataan riittävät resurssit kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Suomen halutaan profiloituvan myös kansainvälisesti kiertotalouden edelläkävijämaana, ja kiertotalouden investointien vauhdittamiseksi otetaan käyttöön määräaikainen investointituki.

Kiertotaloutta edistetään lisäksi hallinnon, lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla. Suomalaisen kiertotalousosaamisen vientiä kehitetään sekä luodaan edellytyksiä kansainväliselle kiertotalousyhteistyölle eri sektoreilla.

Miten kiertotalous Suomessa saavutetaan?

Jätesektorille luodaan kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio vuoteen 2030 saakka ja tavoitellaan kierrätysasteen nostamista vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle. Lisäksi selvitetään mahdollisuus käynnistää tekstiilien erilliskeräys ennen jätedirektiivissä asetettua vuoden 2025 määräaikaa sekä tehostetaan muovinkierrätystä ja toimeenpannaan muovitiekartan ehdotukset.

Ympäristötavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona esitellään hallitusohjelmassa pyrkimys parantaa kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden ympäristövaikutuksista. Olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä edistetään ja lisäksi luodaan uusia.

Verotusta uudistetaan kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävää kuluttamista tukevaksi. Näin ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulevat näkymään paremmin tuotteiden ja palveluiden hinnassa.

kiertotalous suomessa

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Tavallisella kansalaisella vaikuttaa olevan hallitusohjelmassa tärkeä rooli. Kansalaisten mahdollisuuksia kierrättää jätteensä helpotetaan, tiedon määrää lisätään ja kuluttamista ohjaillaan verotuksen avulla. Erityisesti tekstiilinkeräyksen kanssa on kova kiire, sillä tekstiilijätettä syntyy huimat määrät ihan joka päivä.

Kierrättäminen on järkevää ja jokaisen pitäisi tehdä sen suhteen oma osuutensa. Kaikista tehokkainta kiertotaloutta on kuitenkin se, ettei osteta turhia tuotteita ja että hankitut tuotteet käytetään mahdollisimman loppuun saakka.

Kestotuotteet ovat tärkeä osa-alue kiertotaloudessa. Monia kestotuotteita voi valmistaa vanhoista tekstiileistä, jolloin jätteen määrä vähenee jo kestuotteen valmistusvaiheessa. Kestotuotteen käyttäminen vähentää yhä enemmän jätekuormaa, kun niillä voi korvata kertakäyttöisiä tuotteita.

kiertotalous suomessa

Mitä muuta hallitusohjelmassa?

Muita hallitusohjelman ympäristö- ja ilmastotavoitteita ovat:
• Suomi on hiilineutraali vuonna 2035
• Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi
• Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
• Pienennetään asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä
• Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa
• Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua
• Parannetaan eläinten hyvinvointia
• Toteutetaan ilmastoystävällistä ruokapolitiikkaa, mm. kansallinen ilmastoruoka-ohjelma

Hallitusohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilla.

Lue lisää:
Kestotuote kokeiluun!
Kestovaippojen käyttö – apua ja vinkkejä tukihenkilöltä
Kangasnenäliina – järkeä vai ei?

Jaa blogikirjoitus:

Sinua voisi kiinnostaa myös

Hävikkiviikon teemakirjoitus: omena-ahdistus

Maailma kärsii ilmastoahdistuksesta. Oman ilmastoahdistukseni alalaji on omena-ahdistus. Omena-ahdistus on pahimmillaan näin syyskuussa, kun omenat putoavat maahan ja märkänevät ylipitkän

Zero waste -idea vaatteiden hyötykäyttöön

Rikkinäisistä, korjauskelvottomista, ikitahraisista, kulahtaneista ja muuten vaan käyttökelvottomista vanhoista vaatteista voi ommella vaikkapa kestokasseja, nenäliinoja, kestovanulappuja, talouspaperin korvikkeita ja niin