You are currently viewing Kestovaippayhdistys ry on nyt Kodin kestot ry

Kestovaippayhdistys ry on nyt Kodin kestot ry

Yhdistyksen nimenmuutokselle on saatu vahvistus patentti- ja rekisterihallituskeskukselta (PRH). Jatkossa yhdistyksen nimi on Kodin kestot ry. Nimenmuutoksella halutaan viestiä sitä, että yhdistys ajaa kestovaippojen lisäksi myös muiden kestotuotteiden käyttöä Suomessa. Muita kestotuotteita ovat esimerkiksi kodin kestot ja naisten kestot.

Nettisivut, sähköpostiosoitteet, somekanavat ja kaikki muut sellaiset tullaan päivittämään uudelle nimelle mahdollisimman pian. Sähköpostiosoitteet muuttuvat maaliskuun alussa muotoon @kodinkestot.fi ja myös tämän nettisivun osoite muuttuu www.kodinkestot.fi. Kuitenkin myös vanhoilla osoitteilla ohjautuu samaan paikkaan.