HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN
REKISTERISELOSTE

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Kodin kestot ry
  Puheenjohtaja Rebekka Nikula
  y-tunnus 1941014-9
 2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
  Jäsenvastaava Tytti Salonen
  jasenet@kodinkestot.fi
 3. REKISTERIN NIMI
  Kodin kestot ry:n jäsenrekisteri
 4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Jäsenten tietoja käytetään todentamaan yhdistyksen jäsenmäärä. Jäsenille voidaan lähettää
  tiedotteita yhdistyksen toiminnasta, ja silloin yhteystiedot otetaan jäsenrekisteristä.
  Pääasiassa yhdistys viestii sähköpostin välityksellä. Jos sähköpostia ei ole ilmoitettu, yhdistys
  lähettää kirjeen rekisterissä ilmoitettuun osoitteeseen. Yhdistyksen uutiskirje lähetetään 11
  kertaa vuodessa, ja senkin pohjana on jäsenrekisteristä saadut sähköpostiosoitteet.
  Uutiskirjeen voi halutessaan perua uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.
  Lainaamojen asiakkailta kerätään nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotta heidät
  voi tarvittaessa tavoittaa myöhemmin lainaukseen liittyvissä asioissa.
 5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
  Nimi
  Osoite
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
  Jäsenyyden alkamispäivämäärä
 6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisteriin kerätään tietoja, kun henkilö liittyy jäseneksi. Jäsenrekisteri päivitetään vuosittain,
  kun jäsenmaksut on maksettu. Ne jäsenet, jotka eivät maksa jäsenmaksuaan, poistetaan
  rekisteristä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa rekisterinpitäjälle.
  Lainaamojen asiakkaiden tiedot kerätään lainaamosopimuksen muodossa kirjallisesti
  ei-sähköiseen muotoon. Lainaamonhoitaja säilyttää sopimuksen asianmukaisesti suojattuna.
  Sopimuksen hävitetään jokaisen toimintavuoden päätyttyä, jolloin sopimuksen perusteella
  tilastoidaan lainaamon vuosi anonyymisti.
 7. TIETOJEN LUOVUTUS
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin ilman lakiin perustuvaa syytä.
 8. TIETOJEN SIIRTO EU- JA ETA-MAIHIN
  Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maihin.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE
  Rekisterinpitäjän jäsenrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on
  pääsy ainoastaan tarpeellisilla henkilöillä. Henkilön vaihduttua, jäsenrekisterin salasana
  uusitaan.
 10. OIKEUS TIETOJEN TARKISTAMISEEN
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyynnön
  tarkistuksesta voi lähettää jäsenvastaavalle osoitteeseen jasenpalvelu@kodinkestot.fi ja
  lainaamojen osalta asianosaiselle lainaamonhoitajalle.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot tai poistaa tiedot kokonaan
  reksiteristä.