Kestovaippayhdistys ry

Kestovaippayhdistys on valtakunnallisesti toimiva edunvalvonta- ja harrastejärjestö. Yhdistys tekee tunnetuksi nykyaikaisia kestovaippoja ja toimii kestovaippailun asiantuntijatahona. Kestovaippayhdistyksen tarkoituksena on hälventää ennakkoluuloja kestovaippojen käyttöä kohtaan sekä edistää myönteistä suhtautumista kestovaippailuun tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä sekä yksittäisten perheiden että päättäjien kanssa.

Alueelliset toimijamme tukevat ja neuvovat kestovaippojen käyttäjiä perhekerhoissa, neuvoloissa ja perhevalmennuksissa ympäri Suomea.  Kestovaippayhdistys järjestää myös lukuisia tapahtumia kestovaippahulinoista ompeluiltoihin. Lisäksi kattava tukihenkilöverkostomme on apuna vaipanvaihtoarjessa.

Valtakunnallisella tasolla Kestovaippayhdistyksen päätavoite on vaikuttaa päättäjien asenteisiin. Koska kertakäyttövaipat muodostavat merkittävän osan yhdyskuntajätteestä ja kuluttavat käyttöikäänsä nähden suhteettoman paljon luonnonvaroja, haluamme myös päättäjien suhtautuvan kestovaippojen käytön edistämiseen positiivisesti. Yhdistys pyrkii edistämään tietoisuutta kestovaipoista ja niiden ympäristöystävällisyydestä hakemalla yhteistyötahoja  ministeriöistä, ympäristökeskuksista ja kuntien edustajista.

Kestovaippayhdistys myös julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kestovaippa-lehteä.

Yhdistyksen toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, eikä yhdistyksellä ole palkattua henkilöstöä. Kestovaippayhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa. Sekä valtakunnalliseen että alueelliseen toimintaan pääsee kuitenkin mukaan ympäri vuoden.

Yhdistyksen yhteistyötahoihin lukeutuvat mm. Kestovaippainfo-sivuston toimijat ja useat kierrätyskeskukset. Toimintaansa yhdistys rahoittaa jäsenmaksuilla, avustuksilla, mainos- ja sponsorituloilla sekä omien tuotteidensa myynnillä.

Kestovaippa on paitsi ekologinen, taloudellinen ja kaunis, oikein käytettynä myös hengittävä ja hygieninen. Näillä sivuilla yhdistys kertoo toiminnastaan ja tarjoaa tietämystään ja tukeaan kangasvaipoista kiinnostuneille, niiden käyttäjille sekä lapsiperheitä lähellä oleville tahoille.

In English

Kestovaippayhdistys (association for cloth diapers) promotes the usage of cloth diapers in Finland, tries to make cloth diapers well-known and supports and gives advise for parents using cloth diapers on their children.

The association organises diffrent events all around Finland, for example meetings open for everyone, where you can get to know different cloth diapers and our activities, flea markets and do-it-yourself-events and sewing courses. The association publishes the member magazine Kestovaippa twice a year.

Unfortunately we do not have the resources to publish our entire website in English, but if You would like to know more about the association and our activities, please contact us at info(at)kestovaippayhdistys.fi.

På svenska

Tygblöjeföreningen befrämjar användningen av tygblöjor i Finland, gör tygblöjor mer kända och stöder och vägleder dem som använder och är intresserade av tygblöjor.

Föreningen arrangerar olika evenemang runtom i Finland, exempelvis möten som är öppna för alla (även icke-medlemmar) där man kan bekanta sig med tygblöjor och föreningens verksamhet, loppisar och gör-det-själv-evenemang och sykurser. Se kalendern för att hitta evenemang på din egen ort. Föreningen publicerar också tidningen Kestovaippa (som även innehåller artiklar på svenska) två gånger per år och som skickas till alla medlemmar samt intressentgrupper.

Tyvärr har vi inte för tillfället resurser att publicera webbsidorna på svenska, men ifall du vill veta mera om föreningen och dess verksamhet på svenska kan du kontakta föreningens sekreterare på info(at)kestovaippayhdistys.fi.

Ifall du vill medlem i föreningen var vänlig och betala vår medlemsavgift:

Betala medlemsavgiften 12 € (per kalenderår) till vårt konto FI12 5800 1320 1397 35. Använd referensen 4006 eller skriv in dina adressuppgifter i meddelandefältet. Skicka också dina uppgifter per e-post till adressen jasenpalvelu(at)kestovaippayhdistys.fi. Inom en månad får per post ditt medlemskort och det senaste numret av tidningen. Andra medlemsförmåner, t.ex. rabatter, hittar du på finska via medlemsförmånerna. Medlemsavgifter som betalats i december gäller följande kalenderår.

kvy1