kevätkokous 26.4.2014

Yhdistyksen tiedotteet, kokouskutsut ym.
Lue täältä myös ylläpidon terveiset käyttäjille

Valvojat: Jettaneito, Marja A., Julia

kevätkokous 26.4.2014

ViestiKirjoittaja Jettaneito » 14.08.2014 15:53

PÖYTÄKIRJA


Kestovaippayhdistys ry:n varsinainen kevätkokous 26.4.2014 Helsingissä
Oulunkylän nuorisotalo Nuotassa, Kylänvanhimmantie 25, 00640 HKI


Läsnä: Inka Venetvaara
Katja Tuomola
Marja Laukkanen
Eppu Rantala
Tuovi Mustakangas
Katja Jokinen
Maria Lindén
Saara Suni
Olesja Severin
Sanna Mölsä
Aija Kingelin

1. Kokous avattiin kello 12:03

2. Kokoukselle valittiin seuraavat toimitsijat
Puheenjohtaja: Sanna Mölsä
Sihteeri: Aija Kingelin
Pöytäkirjantarkastajat: Eppu Rantala ja Saara Suni

Tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä se oli kokoonkutsuttu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ilmoittamalla kokouksesta vähintään 7 vrk ennen kokousta jäsenille jaetussa Kestovaippa-lehdessä. Kestovaippalehti 1/2014 ilmestyi 7.4.2014.

4. Esityslista hyväkstiinn kokouksen työjärejstykseksi. Esityslista liitteenä 1.

5. Taloudenhoitaja Aija Kingelin esitteli kokoukselle vuoden 2013 tilinpäätöksen. Tuloslaskelma ja tase liiteinä 2 ja 3. Puheenjohtaja Sanna Mölsä esitteli kokoukselle vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Vuosikertomus liitteenä 4 ja kopio toiminnantarkastuslausunnosta liitteenä 5.

6. Vuoden 2013 hallitus poistui paikalta kohdan 6 käsittelyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Katja Tuomola ja sihteerinä Tuovi Mustakangas. Vuoden 2013 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja tilinpäätös vahvistettiin.

7. Hallitus esitteli kokoukselle sääntömuutokset. Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti korjausten jälkeen. Sääntöjä muokattiin helpommin ymmärrettäviksi ja lisättiin yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnanlaatuun ympäristövalistus ja toiminnan valtakunnallisuus. Ainaisjäsenyys poistettiin säännöistä ja lisättiin yhdistysjäsenyys. Lisäksi lisättiin toiminnan- ja tilintarkastuksen mahdollisuudet lakimuutosten mukaiseksi. Uudet säännöt liitteessä 6.

8. Muut esille tulevat asiat
Jäsen Aulikki Etelärinne toivoi kokouksen käsittelevän lokakuista kestovaippaviikkoa, jolloin yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa voisi viettää. Mahdollisesta tapahtumasta keskusteltiin, ja se sai kannatusta. Sovittiin, että aktiivit muodostavat esim. Facebookryhmän suunnittelua varten, ja valmiimmat suunnitelmat hyväksytetään hallituksella. Hallituksesta mukana on ainakin Katja Tuomola. Koska muissa asioissa ei varsinaisia päätöskiä voida tehdä, hallitus käsittelee ehdotuksia kokouksissaan, ja tuo niitä tarvittaessa varsinaisen kokouksen päätettäväksi. Aulikki Etelärinteen viesti liitteessä 7.

9. Kokous päätettiin kello 12:32


Liite 1. Esityslista

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen toimitsijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään Kestovaippayhdistyksen tulevat sääntömuutokset. Tarkemmat tiedot ehdotetuista sääntömuutoksista osoitteessa http://www.kestovaippayhdistys.fi.
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
9. Kokouksen päättäminen
Liite 4. Vuosikertomus

Toimintakertomus 2013
Vahvistettu kevätkokouksessa 26.4.2014

TOIMINTAKERTOMUS 2013
1.1.2013 – 31.12.2013

Kestovaippayhdistys ry (myöh. yhdistys) perustettiin 17.3.2004 Helsingissä. Vuonna 2013 alkoi yhdistyksen kymmenes toimintakausi. Yhdistyksen tarkoitus on tukea jäsentensä kestovaippatoimintaa sekä edistää ja kehittää kestävän vaippakulttuurin periaatteita.

Vuonna 2013 tätä tarkoitusta on toteutettu mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia ympäri maata, pitämällä vaippaesittelyjä ja -kursseja, tiedottamalla kestovaipoista sekä julkaisemalla yhdistyksen omaa Kestovaippa-lehteä. Tällä hetkellä yhdistys toimii pääasiassa pienten lasten vanhempien vapaaehtoisvoimin.

Yhdistyksen kokoukset:
20.4.2013 (kevätkokous) ja 26.10.2013 (syyskokous)

1. Hallitus

Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja:
Sanna Mölsä
Varsinaiset jäsenet:
Eppu Rantala
Saara Suni
Aija Kingelin
Mia Ylinen
Hanna-Riikka Kaapeli
Marja Ahti
Minttu Sydänmäki
Noora Ylimys
...

Varajäsenet:
Inka Venetvaara
Sari Mantere
Siiri Salakari

Yhdistyksen vastuulliset tehtävät jakautuivat seuraavasti:
Varapuheenjohtaja ja tapahtumakoordinaattori Eppu Rantala, Sihteeri Hanna-Riikka Kaapeli, Jäsenvastaava Marja Ahti, Taloudenhoitaja Noora Ylimys, Yhteisöjäsenvastaava Aija Kingelin, Aluekoordinaattori Sari Mantere, Lainaamovastaava Siiri Salakari, Neuvola- ja Synnytysvastaava Minttu Sydänmäki, Webmaster Saara Suni, Tukihenkilövastaava Mia Ylinen, Alueuudistuksen koordinaattori Mari Rantala, Kestovaippa-lehden Päätoimittaja Elina Ström, Yhteiskunnallisten asioiden koordinaattori Inka Venetvaara.

Noora Ylimys anoi eroa ja ero myönnettiin 10.1.2013. Taloudenhoitajana tämän jälkeen jatkoi Minttu Sydänmäki.

Lokakuusta alkaen tukihenkilövastaavan tehtäviä hoiti Eppu Rantala

Hallitus kokoontui 10.1., 7.3., 13.3., 4.4., 2.5., 6.6, 4.7., 5.9. ja 3.10. nettikokouksiin. Lisäksi kasvokkain pidettyjä kokouksia tai tapaamisia on ollut 27.1. (Raumalla), 20.4. (Kevätkokouksen yhteydessä Malmilla), 16.7. (Vantaalla) ja 26.10. (Syyskokouksen yhteydessä Espoossa).
14.12.2013 vuoden 2013 ja 2014 hallitukset pitivät tiedonsiirto- ja pikkujoulutapaamisen Eppu Rantalan luona. Rauman tapaamista lukuunottamatta hallituksen tapaamisissa on käsitelty alueuudistusprojektiin liittyviä aiheita sekä muita esille tulleita asioita.

Toiminnantarkastajat:
Vuoden 2013 toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Ström ja varalle Tommy Ström. Kevätkokouksessa heidän tilalleen valittiin Irmeli Sääksjärvi ja varatoiminnantarkastajaksi Irina Kuivalainen jääviysnäkökulman takia (E. Ström oli päätetty maaliskuussa palkata alueuudisprojektin työntekijäksi).

2. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää jäsenvastaava. Vuonna 2013 jäsenvastaavana toimi Marja Ahti.
Jäsenmaksu vuodelle 2013: henkilöjäsen 12€, yhteisöjäsenmaksu 50€, 5 vuoden jäsenyys 50€, kannatusmaksu: 50€ ja 100€ vaihtoehdot maksajan saadessa itse valita haluaako hän saada Kestovaippa-lehden ja/tai nimensä näkyville nettisivuille, sekä vuonna 2009 käyttöönotettu ainaisjäsenmaksu jota ei erityisesti markkinoitu olisi ollut 100 euroa.

Jäsenmäärä oli vuonna 2013 903henkilöjäsentä, 48 yhteisöjäsentä sekä 6 ainaisjäsentä.

3. Toiminta

Kestovaippayhdistyksen toiminta oli vuonna 2013 valtakunnallista. Alueellisia toimintaryhmiä on yhteensä 8 alueella ympäri Suomen. Vuonna 2013 Kestovaippayhdistyksellä oli aktiivisia alueita 8/17. Alueellisia tapahtumia järjestettiin alueittain vaihtelevasti. Aluetoimintaan kuului muun muassa viikkotapaamisia tai muita säännöllisiä kokoontumisia, ompelu- ym. kursseja, vaippaesittelyitä, kirpputoreja ja isompia messu- ym. osallistumisia.

Monilla alueilla tehdään yhteistyötä neuvoloiden kanssa ja tarjotaan neuvontaa ja opastusta synnytysvalmennusryhmiin, esitellään kestovaippojen käyttöä perhekahviloissa ja osallistutaan alueellisiin lapsiperhetapahtumiin yhdistyksen esittelyn merkeissä.

Alueelliset tapahtumat tavoittavat vuosittain useita kymmeniä tuhansia äitejä ja isiä lapsineen.

Yhdistys järjesti toimintavuonna kymmeniä erilaisia tapahtumia, mm. vaippaesittelyjä, ompelukursseja sekä myyntitapahtumia, joissa oli mukana useita yhteisöjäseniksi liittyneitä yrityksiä.Tapahtumia järjestettiin ympäri maata ja niihin osallistui tuhansia aiheesta kiinnostuneita.

Vuonna 2013 käynnistettiin alueuudistus. Raha-automaattiyhdistyksen tuella palkattiin puolipäiväinen aluekoordinaattori, jonka tehtävänä on uudistaa alueellista toimintaa sekä organisaation että käytännön aluetoiminnan tasolla. Alueuudistusprojektista tehtiin kolmevuotinen projektisuunnitelma, johon sisältyy muun muassa yhdeksän rekisteröidyn alueyhdistyksen perustaminen, Kestovaippayhdistyksen roolin muuttaminen enemmän kattojärjestön suuntaan sekä säännöllisen aluetoiminnan käynnistäminen ja tai virkistäminen kaikilla yhdeksällä alueella.

Yhdistys oli esittelemässä toimintaansa ja kestovaippailua useissa lapsiperhetapahtumissa, joista suurin oli Lapsi-messut Helsingissä. Osallistuimme myös Helsingin Malmitalossa pidettyyn Vaippakansan karnevaaliin järjestämällä kestovaipanvaihtotempauksen sekä kestovaippakirpputorin.

Kestovaippayhdistyksellä on yli sata vapaaehtoista esittelijää ja vaippatukihenkilöä, jotka opastavat erilaisia ryhmiä ja yksityishenkilöitä kestovaippojen hankinnassa ja käytössä. Lähes kaikilla alueilla on käytettävissä kestovaippojen esittelypakkaus, jonka sisältö on koottu lahjoituksina kestovaippayrittäjiltä ja yksityishenkilöiltä.

Moni alue on organisoinut kestovaippalainaamon, josta voi nimellistä korvausta vastaan vuokrata vaippoja. Vaippalainaamot ovat olleet suosittuja ja niille on ollut kova kysyntä, sillä lainaamopaketit ovat käytännöllinen ja edullinen tapa kokeilla erilasiten vaippamallien ja -tyyppien soveltumista oma lapsen ja perheen vaipatustyylin tarpeisiin. Lainaamopaketit on jaoteltu koon mukaan, ja joillain alueilla suosituimpien kokojen paketteja on useita erilaisia. Lainaamojen toiminnasta vastaavat alueelliset lainaamovastaavat.

Vuonna 2008 vaippalainaamoita oli 12, vuoden 2009 lopussa lainaamoita oli yhteensä 19 ja vuonna 2013 lainaamoita oli 21, joista osalla on useampi toimipiste. Uusia lainaamoja on edelleen suunnitteilla.

4. Yhteistyö

Yhdistys tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa. Vuonna 2013 toimittiin yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa:

*Yhteisöjäsenet. Suurin osa yhdistyksen noin kuudestakymmennestä yhteisöjäsenestä on varsin pienen liikevaihdon yrityksiä, jotka työllistävät yhden ihmisen, usein vain osa-aikaisesti. Yhteisöjäsenille järjestettiin vuonna 2012 kannatustuotekilpailu. Voittajatuote julkistettiin kevään 2013 Lapsi-messuilla. Kannatustuotteiksi valittiin yhdistykselle yksinoikeudella teetetty kangas, josta teetettiin mm vauvan torkkupeitto ja unipussi, kestosiivousliinoja ja pipoja. Kankaan toimitti Tanyasum, jonka kautta myös kannatustuotteet hankittiin.

*Jäsenetuja tarjoavat yritykset. Noin 30 erilaista yritystä tarjoaa etuja ja alennuksia yhdistyksen jäsenille.

*Neuvolat. Monilla paikkakunnilla neuvolat antoivat tilojaan vaippaesittelyjen käyttöön tai sisällyttivät kestovaippaesittelyn perhevalmennukseen ja/tai tilasivat kestovaippaesittelyn kätilöille sekä terveydenhoitajille.

*Kansalais- ja työväenopistot eri puolilla maata. Yhdistys järjesti yhteistyössä työväenopistojen kanssa kestovaippa-aiheisia luentoja ja vaippojen ompelukursseja.

*Kestovaippainfo.fi. Maailman mittakaavassa ainutlaatuinen internetfoorumi, joka jakaa puolueetonta tietoa kestovaipoista. Vuonna 2013 Kestovaippainfo-domain sisältöineen siirtyi Kestovaippayhdistyksen omistukseen. Tällä turvataan Kestovaippainfon olemassaolo jatkossakin.

*Mannerheimin lastensuojeluliitto. MLL:n paikallisyhdistysten kanssa tehtiin toimintavuonna alueellista yhteistyötä.


5. Tiedottaminen

Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista internetsivujensa etusivulla (http://www.kestovaippayhdistys.fi), Facebook-sivulla sekä yhdistyksen internetsivuilla sijaitsevalla keskustelupalstalla. Rekisteröityneitä käyttäjiä keskustelufoorumilla on yli 1800. Lisäksi osalla alueellisista toimintaryhmistä on aktiivinen sähköpostilista, Facebook-ryhmä tai blogi.

Vuoden aikana yhdistyksen internetsivut hakkeroitiin useampaan kertaan ja lopulta päätettiin rakentaa koko sivusto uudelleen käyttäen sivupohjana WordPress-sovellusta.

Yhdistys tiedotti kestovaippailusta ja toiminnastaan paikallisesti ja valtakunnallisesti eri medioissa. Vuoden 2012 aikana yhdistys oli esillä lehdissä ja julkaisuissa muutamia kertoja, tv:ssä kerran.

Yhdistyksellä oli Facebookissa vuoden lopussa yli 1100 seuraajaa. Facebookin kautta tiedotettiin seuraajille yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä herätettiin keskustelua kestovaippailuun liittyvistä aiheista.
Yhdistys tiedotti lisäksi tapahtumistaan ja kuulumisistaan kestovaippa-aiheisilla sähköpostilistoilla ja -palstoilla, sekä erilaisilla vauva- ja perheaiheisilla sivustoilla.

Vuonna 2013 yhdistys julkaisi kaksi Kestovaippa-lehteä, jotka postitettiin jäsenistölle, yhteistyökumppaneille ja kevään lehden osalta myös neuvoloihin. Kestovaippa-lehti on ollut tapahtumien lisäksi myynnissä Akateemisessa Kirjakaupassa sekä yhdistyksen verkkokaupassa.


6. Talous

Kymmenennen toimintavuoden toimintaa rahoitettiin sekä jäsenmaksu- että tapahtumatuloilla. Yhdistyksen jäsenmaksut on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisina, jotta kynnys liittyä jäseneksi ei olisi liian suuri. Myös yhdistyksen omien tuotteiden (lehdet, kangasmerkit, heijastimet, siivousliinat ja muut kannatustuotteet) myynnistä tuli rahaa.

Yhdistyksen suurimpia menoeriä vuonna 2013 olivat alueuudistusprojektin lisäksi jäsenlehti sekä osallistuminen Lapsi-messuille.

Yhdistyksessä toimineille henkilöille ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita alueuudistusprojektia lukuunottamatta. Vuoden 2013 lehden päätoimitus, taitto ja paino ostettiin palveluina yrittäjiltä. Lisäksi ulkopuolisena työnä on teetetty kirjanpito, veroilmoitus ja tilinpäätös. Hallituksessa ja aluetoiminnassa mukana olevien jäsenten vapaaehtoistyön määräksi voi yhteensä laskea vähintään kaksi henkilötyövuotta. Valtakunnallisille toimijoille päätettiin myöntää vapautus jäsenmaksusta vuodelle 2013.

Lokakuussa 2012 avattiin yhdistyksen oma verkkokauppa ilmaiseen mycashflow -palveluun. Se on lisännyt jäsenyyksien ja kannatustuotteiden myyntiä merkittävästi aiempaan verrattuna. Verkkokauppaostokset maksetaan ennen tilauksen lähettämistä verkkopankkitunnuksilla. Palvelun tarjoaa Checkout Finland. Palvelussa ei ole kuukausimaksua, vaan veloitus tapahtuu ainoastaan tehdyistä ostoksista.

Tilikauden menot olivat selvästi tuloja suuremmat. Merkittävimpänä syynä tähän ovat messuosallistumiset ja lehden kulujen sekä postitusmaksujen suuret nousut.

Toimintavuodelle 2013 haettiin avustuksia RAY:lta (myönnettiin 30 000€), Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lehtiavustuksena 15 000€ (ei myönnetty) sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta n. 22 000€ (ei myönnetty). Myös Keski-Suomen ELY-keskukselta haettiin avustusta, kestovaippaesitteen tuottamiseen 7420 € (ei myönnetty). Lisäksi Ympäristöministeriöltä haettiin avustusta yhdistyksen perustoimintoihin kaikkiaan reilut 12 200 euroa. Virallinen päätös Ympäristöministeriöltä on odotettavissa keväällä 2014.


Liite 5. Kopio Toiminnantarkastajan lausunnosta
Liite 6. Uudet säännöt

Sääntöihin ehdotetut muutokset, vahvistettu kevätkokouksessa 26.4.2014
1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kestovaippayhdistys ry, ruotsiksi Tygblöjeföreningen rf, englanniksi Finnish Cloth Diaper Association ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten kestovaippojen käytön yleisiä edellytyksiä, edistää ja kehittää kestävää lasten vaippakulttuuria sekä siihen liittyvää ympäristövalistusta. Lisäksi yhdistys pyrkii ylläpitämään ja edistämään jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa. Yhdistyksen toimialue on koko maa ja toiminta on valtakunnallista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mm.:
• Järjestää tarkoitukseen sopivia neuvonta-, ohjaamis-, valistus- ja keskustelutilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia.
• Toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen, viranomaisten ja muiden tavoitteidensa kannalta merkityksellisten tahojen kanssa.
• Liittyä yllämainittuihin järjestöihin sen ollessa tarkoituksenmukaista.
• Suunnitella ja järjestää koulutusta.
• Ylläpitää www-sivuja, keskustelupalstaa, kestovaippa-lehteä ja olla läsnä sosiaalisessa mediassa.
• Tehdä tai teettää tutkimustoimintaa.
• Tuoda esiin kestovaippoihin liittyviä näkökulmia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi käytettävän tutkimuksen ja tilastoinnin kehittämiseksi osallistumalla julkiseen keskusteluun.
• Harjoittaa kestovaippoihin liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa ja järjestää virkistystilaisuuksia.
• Tehdä kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten organisaatioiden kanssa.
• Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myydä kannatustuotteita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintaansa varten yhdistys voi hakea avustuksia. Lisäksi yhdistys voi myydä mainostilaa kirjallisissa ja sähköisissä materiaaleissaan.

3. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia, perhe-, yhteisö-, yhdistys-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka ruokakunnassa on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity paikallisyhdistys, jonka päämäärät edistävät välillisesti tai välittömästi yhdistyksen tarkoitusta. Yhteisöjäsenen on nimettävä luonnollinen henkilö edustajakseen yhdistyksen kokouksissa ja muussa toiminnassa yhdistyksen kanssa.
Yhdistysjäseneksi voidaan hyväksyä Kestovaippayhdistyksen paikallisyhdistys.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain §14 mukaisilla perusteilla. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

5. Paikallisyhdistykset
Edistääkseen yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta voivat yhdistyksen yksittäiset jäsenet muodostaa yhdistykseen jäsenenä kuuluvia rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä tai epäitsenäisiä alueita ns. jaostoja. Valtakunnallinen pääyhdistys tekee paikallisyhdistyksiä varten mallisäännöt, joita nämä perustettavat yhdistykset käyttävät. Yhdistyksen hallituksen tulee hyväksyä paikallisyhdistyksen säännöt. Yhdistyksen sääntöjen puitteissa voi jaosto toimia omalla alueellaan ja järjestää toimintaa jäsenilleen yhdistyksen nimissä.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin ryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä, sekä 2-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.
Hallituksen jäsenet valitsee ja erottaa aina yhdistyksen kokous. Hallitus ei voi itse erottaa omia jäseniään tai täydentää itseään.
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos yksi jäsen eroaa ja jäljellä olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen, voi yhdistys toimia näin seuraavaan hallituksenvalintakokoukseen saakka.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämälleen henkilölle.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Tarvittaessa yhdistys voi teettää toiminnantarkastuksen sijaan tai lisäksi tilintarkastuksen.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, vähintään 15-vuotiaalla perhejäsenellä, yhteisöjäsenellä, yhdistysjäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan häntä ja käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen tulee olla yhdistyksen jäsen. Asiamies saa käyttää äänioikeutta enintään kolmen jäsenen puolesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen toimitsijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- ja/tai tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään hallituksen mahdollinen lisäys talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen toimitsijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan- ja/tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen omassa julkaisussa tai lehdessä, joka postitetaan kaikille jäsenille ja ilmestyy vähintään 7 päivää ennen kokousta, tai se voidaan toimittaa sähköpostilla tai kirjeitse.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen yhteystiedot
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Kestovaippayhdistys ry, Y-tunnus 1941014-9, kaupparekisterinumero 190.510 (jäljempänä “Kestovaippayhdistys”)
Yhteyshenkilö
Jäsenpalvelu Marjukka Sallinen (jasenpalvelu (at) kestovaippayhdistys.fi)
Rekisterin nimi
Kestovaippayhdistyksen jäsentietokanta
Rekisterin pitämisen peruste
Kestovaippayhdistyksen yksityisjäseneksi liittyvän henkilötietojen käsittely
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Kestovaippayhdistyksen palveluihin liittyen asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan, analysointiin, tilastointiin sekä tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisterin tietoja voidaan lisäksi käyttää Kestovaippayhdistyksen ja sen yritys- ja yhteisöjäsenten sekä yhteistyökumppanien markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin kohdistamiseen sekä kestovaippoihin liittyviin markkina- ja käyttötutkimuksiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, äidinkieli, ikä ja syntymäaika
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
• Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Mielenkiinnon kohteet, perhekoko ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä sähköposti- ja kirjeviestinnän tallennus
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä, www-sivupalveluja tai muita Kestovaippayhdistyksen palveluja käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kestovaippayhdistys voi luovuttaa jäsentietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Kestovaippayhdistys voi luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yritys- ja yhteisöjäsenilleen sekä yhteistyökumppaneilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.
Tietojen suojaus
• Rekisterin käyttöoikeus edellyttää jäsentietokannan pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
• Jäsentietokannan pääkäyttäjä vastaa tietojen varmuuskopioinnista ja säilyttämisestä parhaaksi katsomallaan tavalla.
• Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka sijaitsevat fyysisesti kolmannen osapuolen palvelimella, josta Kestovaippayhdistys kulloinkin on vuokrannut palvelintilaa.
• Kestovaippayhdistys ei vastaa palvelimeen liittyvästä teknisestä suojauksesta, vartioinnista tai ylipäätään mistään palvelimen tai palveluntarjoajan toiminnan häiriöstä.
Tietojen tarkastusoikeus
Kestovaippayhdistys ry:n jäsenellä on
• oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot,
• vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
• muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Liite 7. Aulikki Etelärinteen viesti

Viestiketju alkoi: lauantai Aulikki Etelärinne 2014/04/26 02:24 AP Aulikki Etelärinne
Hei! Pikaisesti vielä ennen nukkumaanmenoa naputtelen teille idean, jonka toivoisin käsiteltäväksi kevätkokouksessa. Kestovaippayhdistys on ansainnut kunnon kymppisynttärit! Mitäpä, jos järjestettäisiin yhdessä Vaippahulinat ja samana päivänä yhdistyksen syyskokous kestovaippaviikon päätteeksi? Ohjelmassa voisi olla esimerkiksi - vaippakirppis - yhteisöjäsenten pöytiä (maakuntien y-jäsenet vaikkapa yhteispöydissä esillä) - muita tilaisuuteen sopivia myyjiä - aluetoiminnan ja uusien alueyhdistysten esittelyä - tukihenkilöturinat - synttärinyyttärit Tiedossani on itseni lisäksi ainakin pari innokasta järjestelyapulaista, mutta jos he eivät kokoukseen mennessä ehdi tätä kommentoimaan, niin tämän aloitteen voinee tehdä minun nimissäni. Aulikki
Sanna M. kera (ex-kestoilijoiden) Miskan (12/04) Jonen (5/08 ) sekä Unnan (7/10)

Hallituksen pj kaudet 2012, 2013 ja 2014
sihteeröi KVYn hallituksessa kaudet 2010 ja 2011
puheenjohtaja (at) kestovaippayhdistys.fi
Jettaneito
Puheenjohtaja
 
Viestit: 757
Liittynyt: 29.04.2005 16:27
Paikkakunta: Espoo

Paluu TIEDOTTEET

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa

cron