Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Kodin kestot ry
1941014-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna Holopainen, verkkokauppa@kodinkestot.fi

Rekisterin nimi
Kodin kestot ry:n verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kodin kestot ry:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilausten tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla.